Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


domingo, 30 de mayo de 2021

LA GENERACIÓ DE 1921... 42.-Miguel Belda Martí (30/05/1921 – ? ).

Avis paterns:   José Belda Martínez i Dolores Juan Soler.

Avis materns: Vicente Martí Belda i Elisa Alemany Ureña.

El pare, Miguel, conegut com a kiko ira, era jornaler. Solia buscar faena als quatre cantons, on acudien diàriament o setmanalment, els bracers i jornalers del poble per a ser llogats, buscant faena: arreplegar olives i garrofes, cavar al secà o l’horta, sempre amb l’aixada, la corbella, i la coixinera amb un bollo o tros de pa, esperant les instruccions de l’amo.

El fill, Miguel, el nostre protagonista, casaria amb una xica del veí poble d’Ontinyent, traslladant-se a viure allí, no tingueren descendència.

El matrimoni, acostumava a vindre a Aielo en prou ocasions, unes vegades, per actes socials i festius i altres per motius familiars. 

Poc més coneixem de Miguel, hui compliria 100 anys!.

jueves, 27 de mayo de 2021

LA GENERACIÓ DE 1921... 41.- Maria Egea Vicent (27/05/1921 – 27/05/1921).

La mare, Carmen Vicent, amb el fill Rafael Egea Vicent "el pigat" a la dreta de la foto.

Naix a la plaça la Font, 3.

Pares:  Ernesto Egea Castelló (1883) i Mª Carmen Vicent Aparici (1894).

Iaios paterns:   Juan Bautista Egea Castelló i Ana Maria Castelló Juan.

Iaios materns:  Rafael Vicent Requena i Magdalena Aparici Belda.

El pare, Ernesto, era llaurador amb terres de la seua propietat, conegut amb el malnom de “portalet”, per viure al costat d’un dels quatre portalets que hi havien al poble. La iaia materna Magdalena, era germana de Batiste Aparici Belda, gran benefactor del poble.

Ernesto, mentre realitzava el servici militar, participaria en la setmana tràgica de Barcelona, els dies del 26 al 31 de juliol de 1909, sent condecorat amb la creu de plata al Mèrit Militar amb distintiu roig, pels serveis prestats i mèrits aconseguits.

El matrimoni format per Ernesto i Carmen, tingué set fills: Ernesto, Juanito, Rafael, Maria, Maria, Carmen, Amparo.

Carmen era una dona molt devota de la Mare de Déu del portal del Carme. Ens explicava la nora Maria Bataller “pigat”, que després de la guerra civil, tot va quedar destrossat. Carmen va donar un tros de llenç, que tenia guardat del dot, a un pintor de Canals que estava fent unes faenes al poble, li encomanà i volia que pintarà un quadre de la Mare de Déu del Carme com la que hi havia abans i el col·locaren al lloc on sempre havia estat, substituït a la desapareguda Verge.

Anys després, Carmen, deixaria a la nora Maria al càrrec d'ocupar-se i cuidar d’aquesta pintura de la Verge, tan popular i estimada pel veïnat del Fondo i tota la població. El portal del Carme, és testimoni de la devoció i religiositat local d’aquest barri popular. 

Familia de Maria Egea Vicent

Maria Egea va nàixer a la plaça de la Font del Mig, a la casa paterna on han viscut generacions de la família dels portalets. Desgraciadament la xiqueta de bolquers, Maria, moriria el mateix dia del seu naixement.

Els pares li posaren aquest mateix nom, Maria, a la següent xiqueta que anys després tingueren, en homenatge i record, era una pràctica molt arrelada a Aielo. 

Hui compliria 100 anys.