Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


domingo, 31 de octubre de 2021

LA GENERACIÓ DE 1921... 76.- Antonia Gloria Martínez Martí (31/10/1921 – 02/06/2016).

 


El pare, José Ramon, conegut com a “mague”, de professió jornaler, i la mare Dolores “la pina”. El matrimoni va tindre dos fills: Pepe i Antonia.

La nostra protagonista Antonia, seria coneguda com “la pina”, malnom que heretaria de la mare, el germà Pepe agafaria el malnom del pare, “mague”.

L'any 1947, Antonia casaria amb un xic del carrer Sants de la Pedra i veí del domicili familiar, Miguel Albero Descals.


El jove Miguel era natural de Bufali, per aquest motiu seria conegut amb el malnom de “bufalí”. De la unió d’Antonia i Miguel, naixerien Miguel i Lola. Curiosament passaria el mateix que amb els pares, cadascú agafaria un malnom diferent, el xic el del pare o i la xica el de la mare.

Antonia es dedicava a fer espardenyes per a la fàbrica d’Alfonso Ribera Tecles que estava al c/ Canonge Ortiz, 1. En tancar-la, Antonia continuaria confeccionant i cosint aquelles espardenyes artesanals d’espart, però aquesta vegada per a un altre amo, “el ti Mestret”, al carrer Verge del Carme.

Dona treballadora, no sols elaborava aquest calçat tradicional, també anava a treballar al camp, a les diferents tasques agrícoles i de temporada que sorgien durant l’any, com la neteja del raïm a l’estiu.

Moriria l'any 2016, faltant-li sols cinc mesos per a complir els 95 anys d’una llarga existència. 

Hui compliria 100 anys!

domingo, 24 de octubre de 2021

9 d’octubre 2021 (especial).


Galeria d’imatges de la festivitat de 9 d’octubre 2021. 

Una selecció de fotografies de Rafa Morant, Rafa Ortiz i Cristina Aparici.