Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


sábado, 16 de octubre de 2021

LA GENERACIÓ DE 1921... 74.- Juan Bautista Aparici Alemany (16/10/1921 – ---).


Naix al carrer Travessia Palau, 2. 

Pares: Rafael Aparici Ureña (1874) i Salvadora Alemany Martínez (1879).

Iaios paterns: Engracio Aparici Mompó i Camila Ureña Bataller.

Iaios materns: Engracio Alemany Martí i Josefa Martínez Mompó.

El pare, Rafael, era jornaler, conegut amb el malnom de “Xato”.

El matrimoni, format per Rafael i Salvadora, tingué catorze fills: Joaquim, Eduardo, Amparo, Angeles, Consuelo, Carmen, Maria, Salvadora, Engracio, Rafael, Batiste i tres xiquets més.


 El nostre protagonista era conegut com a “Batiste Xato”. L'any 1947 casaria amb Maria Juan Borreda, “la xirra”, d’aquesta unió naixeren 4 fills (Maria, Amparo)

Batiste treballava en una pedrera en la finca dels Campellets (Campelló) en companyia del “Ti fanecaes”.

Tenia dos grans aficions: era un gran columbari i va rebre premis i distincions, i també li agradava i era aficionat a la caça pel terme d’Aielo.

Batiste embolava les vaquetes de les festes patronals, quan se celebraven pel carrer Major i Sants de la Pedra, anys 60 i 70.

Un home alegre i molt bromista, amant de la festa i la diversió. El seu millor amic era Rafael de Loreto, al qui sempre recordava amb estima totes les correries junts.

Hui compliria 100 anys!

 

 

 

viernes, 15 de octubre de 2021

LA GENERACIÓ DE 1921... 73.-José Miguel Barber Barber (15/10/1921-16/04/1986).


Naix al carrer Major, 68.

Pares:  Pedro Vicente Barber Calabuig (1883) i Mª Cruz Barber Requena (1883).

Iaios paterns:  Miguel Barber Ferri i Mª Teresa Calabuig Castelló.

Iaios materns: Santiago Barber Tudela i Mª Teresa Pilar Requena.

El pare Vicente era propietari. Membre de la família coneguda amb el malnom de Maó. Alcalde d’Aielo entre els anys 1930-1933. Durant la seua legislatura i entre altres projectes finalitzaria la construcció del Grup Escolar, a l'any 1930 i inaugurant-se a l’any 1931. Va morir a l’any 1934.

La seua dona, Cruz, quedaria viuda molt jove amb sis fills: Maria, José, Francisco, Teresa, Miguel i Vicente. Miguel i Vicente moriren xicotets.

Mari Cruz, era una dona emprenedora i lluitadora, posaria en marxa un cinema al carrer Canonge Ortiz, i més endavant el traslladaria al carrer Sants de la Pedra. Anecdòticament era coneguda com la tiCommai”, malnom relacionat amb el cinema que regentava, quan la gent li preguntava com havia estat la pel·lícula del dia, ella responia “com mai” i tantes vegades ho deia que li posaren el malnom i se li quedà.

Fundaria una bodega a la partida de San José. Quan heretaren els fills la bodega, a banda del vi, elaboraren també alcohol. Actualment aquesta important bodega dels anys 50 ja no existeix, res queda d’aquell gran immoble on acudien els llauradors amb els matxos carregats amb les sàrries desbordades de raïm acabat de veremar, per a premsar-lo i fer el vi.

Els fills del matrimoni format per Vicente i Mari Cruz, són tots coneguts amb el malnom de “Maricrus”, nom de pila de la mare.

La filla Maria, es casà amb el grec Jorge Visvikis, i tingueren sis fills: José, Vicente, Jorge, Elena, Eugènia i Montse.

L’altra filla, Teresa, casaria amb l’agullentí Ricardo Amorós Guerola i tingueren a Ricardo, a Teresa, a Rosa Maria i a Míriam.

El fill, Paco, casaria amb Jesús Pérez, i tingueren un sol fill, que moriria de menut. Paco, va ser el primer alcalde democràtic d’Aielo als anys 1979-1983. També conegut amb el malnom de “canino” per haver introduït en els camps d’Aielo la plantació d’albercocs de la varietat coneguda com a “caninos”.

El nostre protagonista, Pepe, era llaurador, casat amb Maria Rubio. Del matrimoni naixeren tres fills: Natxo, Jorge i Alicia. Desgraciadament, Pepe moriria als 65 anys, al terme d’Agullent, llaurant unes terres de la seua propietat, a causa de un greu accident amb el tractor. 

Hui compliria 100 anys.

 

martes, 12 de octubre de 2021

ONOMASTICON AIELONAE una aproximació al coneixement a partir de la realitat més immediata.


El divendres, dia 8 d’octubre de 2021, es va presentar a la Biblioteca el llibre ONOMASTICON AIELONAE una aproximació al coneixement a partir de la realitat més immediata”, en el que hem col·laborat Rafa Morant, M Jesús Juan i Rafa Ortiz. 

És fruit d’Investigació i Innovació Educativa (PIIE) coordinat pel professor Marc Gandia, on han col·laborat i treballat els alumnes de l’IES Porçons, a més d'un gran nombre de departaments i professorat. 

Gràcies Marc Gandia per la teua tasca i perseverança en aquest projecte de gran envergadura per Aielo. Enhorabona a l’IES Porçons per aquesta magnífica publicació.