Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


domingo, 31 de enero de 2021

LA GENERACIÓ DE 1921... 8).-Francisca Adela Ferri Belda (31/01/1921 – m. Xàtiva 2002).

 

Naix al carrer Sants de la Pedra, 27
Pares: Rafael Ferri Penadés (1889) i Salvadora Belda Martínez (1894).
Avis paterns: Tomás Ferri Rico i Magdalena Penadés Tormo (segon matrimoni)
Avis materns: José Belda Colomer i Rafaela Martínez Bernabeu
El pare, Rafael “El nano”, era conegut així per la seua curta talla, xicotet però molt valent, lliurant-se de la mili per estatura. D’ofici jornaler, dedicat al camp.
El matrimoni, format per Rafael i Salvadora, van tindre huit fills, set xiquetes i un fill. Cinc filles moriren albaetes i sobrevisqueren: Salvadora, Adela, Rafael i Vicenta.
La filla Adela, de fadrina, es va posar en amo a una casa de Xàtiva. Allí coneixeria a un jove xativí, Rafael Nadal Pi, amb qui es casaria, i tingueren cinc fills: Adela, Carmen, Rafael, Pilar i Pepe. El matrimoni era molt conegut a Xàtiva, Adela era una dona graciosa amb “don de gente”, la seua vida, com molts xiquets d’aquesta generació va ser dura. Va viure tota la vida a Xàtiva i va morir l'any 2002, rodejada dels seus fills que la cuidaren perquè no li fera falta res, quan comptava amb 81 anys, plens d’experiències i llevant-se del marit Rafael sols 4 mesos de diferència.


La germana, Vicenta, ens explicava que no tenien temps d’anar a l’escola, perquè prou treball tenien en tindre cura dels xiquets que cuidaven, ens contava que no treien “tresillat”, estaven tot el dia en les faenes del camp, en la temporada de l’oliva, de mitgers o de caseros, treballant de valent... Recorda que a totes les cases grans e importants del poble tenien xiques posades en amo.
Quan, a la nit anaven a l’escola, a les classes de les monges en la Beneficència, en acabar la dura jornada diària, estaven tan cansades que solien adormir-se, eren xiquetes de 10 anys o menys!.          Hui compliria 100 anys!


viernes, 29 de enero de 2021

LA VELLA FÀBRICA D’ALCOHOL D'AIELO DE MALFERIT: PASSAT I FUTUR. Ximo Juan-Mompó Rovira

Destil·leria d’alcohol el 2010.


Ara que el poble d’Aielo ha rebut la bona notícia de l’adquisició per part de l’Ajuntament de l’antiga fàbrica d’alcohol, farem un recorregut per la història moderna del poble centrat en l’origen d’aquest edifici. Sense voluntat d’exhaustivitat, hem consultat les obres següents: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia d’Antonio-José Cabanilles (1795); Aportación a la historia de Ayelo de Malferit, de Mª Ángeles Soler Belda (1982); i l’article «Sobre la destilería de alcohol, la bodega y la fábrica de licores de Aielo de Malferit» de Joaquín Juan-Mompó (revista Almaig, 2009, ps. 107-113).

Per a ubicar la importància de la indústria a Aielo hem d’anar fins al segle xviii, moment en què començà la transformació econòmica i demogràfica del poble. És sabut que, després de l’expulsió dels moriscos el 1609, les condicions de repoblament de les terres d’Aielo amb cristians van ser duríssimes. El creiximent demogràfic del municipi, de fet, es produí en el segle xviii, quan la població es va doblar (de 200 veïns va passar a tindre’n 442). Cabanilles va observar, en la seua visita a la Vall d’Albaida, que les terres d’Aielo eren molt fèrtils, però les condicions per als cultivadors eren extremadament dures. Les explica –i les critica– com una forma de sotmetiment al règim senyorial abusiu en què vivien els cristians repobladors. A manera de resum, direm que el cultivador havia d’aportar o contribuir al senyor territorial la tercera part del fruit dels arbres, llevat de les figueres; també, la quarta dels grans, i la sisena en els sembrats de secà, i una miqueta menys de la setena del vi. Molts altres pobles del regne també pagaven eixa contribució, però a Aielo el propietari del camp incorria en tres pesos de pena si collia la més menuda porció del fruit dels seus camps abans de verificar-se la partició dita en tres parts; igualment, no podia elaborar l’oli fora de l’almàssera del senyor, on havia de deixar-ne la mitat, ni podia, sense llicència, tallar cap branca dels arbres, ni arrancar els morts, ja que les soques eren propietat del senyor territorial. Però a pesar de patir unes condicions tan dures, els llauradors d’Aielo conreaven el terme amb molta primor, i van donar valor a les seues terres a força d’enginy i tenacitat.

Eixes normes tan estrictes i desmesurades perduraren fins al 1837, any en què s’aboliren els drets senyorials. Possiblement també expliquen la determinació de molts aieloners a buscar un pervindre econòmic menys lligat a l’agricultura i més obert al comerç i a la indústria, activitats, sens dubte, que oferien més possibilitats de progrés econòmic i prosperitat. A partir del cultiu de la vinya, per tant, van originar-se els negocis de destil·lats i licors. Normalment, el raïm gros obtenia millor preu i anava al mercat, independentment de la varietat (fora rossetti, planta nova, grüner, boval, malvasia etc.), però si el raïm era menut i apilotat, i, doncs, de pitjor preu, esdevenia raïm de cup (dit també de trull), molt del qual es dedicava a elaborar alcohol. L’interés actual per l’elaboració de bon vi de taula no era tan viu abans.

El cas és que, a partir d’eixa realitat, començaren a sorgir a Aielo indústries basades en la vinya. Sabem que el 1829 (encara vigents els drets senyorials) el veí Vicente Castelló tenia una fàbrica d’aiguardent, amb una olla que emprava per a convertir el vi en alcohol. Tenim també constància, ja 50 anys després (1879), que el veí Miguel Juan Bellot tenia un alambí de 480 litres al número 4 del carrer Major, que aleshores es coneixia com el carrer de la Mare de Déu dels Desemparats. Aquest veí era fill del matrimoni format per José Juan i Jacinta Bellot, el qual va originar la família coneguda amb el sobrenom de «de Jacinta», un net dels quals, Joaquín Juan Mompó (1965-1922), arribà a ser copropietari (amb Enrique Ortiz Garrigós) i després propietari de la botelleria. Del net passà al besnet (Joaquín Juan Sanchis, 1890-1971) i en acabant al rebesnet (Joaquín Juan-Mompó, 1923), i més tard (1970) l’adquirí el senyor Juan Juan Micó.

La capçalera de carta de la botelleria encara reprodueix, a l’esquerra, un gravat que representa la fàbrica d’alcohol.

La destil·leria d’alcohol de Miguel Juan Bellot apareix documentada el 1895, ara a nom del fill, Joaquín Juan Mompó. Allí es destil·lava i s’emmagatzemava alcohol, però això implicava un gran risc per a la població per la possibilitat d’incendis o explosions. Per això, la destil·leria es va traslladar fora del poble, a uns terrenys de la família Juan Mompó, vora una séquia de reg i amb el permís pertinent per a prendre’n aigua amb què refrigerar els alambins. Va nàixer així la fàbrica alcoholera que ara coneixem, en el començament del camí del Molí Propet, vora el bancal de Cama. És clar que eixos terrenys hui en dia ja no paren fora del poble sinó dins, a causa de les noves construccions que han eixamplat el municipi. Cal dir que la destil·leria tenia bones relacions amb la botelleria dels senyors Bautista Aparici, Ricardo Sanz Ortiz i Enrique Ortiz, ja que els servia l’alcohol que necessitaven per a elaborar els seus productes.

Han passat els anys, ara la propietària és Isabel Sanchis Pla, viuda de Joaquín Juan Mompó, ja s’havia desmantellat la fàbrica d’alcohol i el gravat desapareix de la capçalera de carta de la botelleria.

Com a conseqüència del trasllat de la destil·leria d’alcohol, es van construir nous alambins per a millorar el producte, però quan hi havia un excés de producció d’alcohol, les alcoholeres en transferien a les fàbriques de licors i anisats. Eixa operació quedava supeditada a l’inspector de zona, ja que emmagatzemar alcohol dins de la població i, sobretot, que la mateixa persona posseïra alhora destil·leria d’alcohol i fàbrica de licors va passar a ser il·legal amb la llei d’alcohols del 10 de desembre de 1908. L’Estat pretenia controlar la fiscalitat amb què gravava la venda d’alcohol, i que aquest no poguera transferir-se ocultament d’una destil·leria a una fàbrica de begudes alcohòliques sense pagar l’impost establit.

Joaquín Juan Mompó (1865-1922), hereu de la destil·leria d’alcohol i qui la va desmantellar; a la seua dreta, la seua dona, Isabel Sanchis Pla (que seria la «Viuda de Joaquín Juan Mompó», nom comercial de la botelleria); drets, la seua filla Isabel Juan Sanchis i el sacerdot aieloner Rafael Juan Vidal.

La destil·leria d’alcohol va funcionar fins el 1909, ja que quan Joaquín Juan Mompó va adquirir el 1907 la part de la fàbrica de licors i anisats (la botelleria) del seu soci Enrique Ortiz, va decidir que la desmantellaria i la donaria de baixa com a destil·ladora d’alcohols vínics, i que traslladaria tots els atifells i el personal a la botelleria (actual fàbrica de licors). Per això va deixar d’elaborar alcohol i passà a comprar-lo de diversos proveïdors (de Cambra d'Ontinyent, de Benigànim, de Requena, de la Manxa o de València, del que venia l’Estat). El canvi es va concretar entre els anys 1915 i 1916. Però l’edifici continua en el seu lloc ben dret, i ara que serà de propietat municipal esperem que trobe un ús que el mantinga viu.

 

Ximo Juan-Mompó Rovira, 
gener del 2021