Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


sábado, 29 de octubre de 2011

Les tombes de la primera dècada del s.XX al cementeri d'Aielo de Malferit

L’any passat, per celebrar la festivitat de Tots Sants, convidàrem tothom a fer un passeig especial (vegeu les entrades "Una mirada al silenci" i "Làpides del s.XIX al cementeri d'Aielo de Malferit"), era una ruta pel nostre cementeri .

Volíem donar veu al silenci, mostrant algunes de les làpides més antigues d’aieloners. Volíem fer-los homenatge després de tants anys hi soterrats.

Este any continuem el camí encetat i mostrem les làpides conservades de la primera dècada del segle XX (1900-1910), traslladades des de l’antic cementeri, intentant relatar una xicoteta ressenya de les persones que ocupen estos nínxols que compten amb mes de cent anys d’història, tot un patrimoni funerari d’Aielo que hem de respectar i cuidar. 

Celebrem doncs així esta festa de recordatori i memòria dels avantpassats ja difunts, homes i dones que treballaren i visqueren al poble que tots compartim.D. José Vidal Ortiz
26 mayo de 1908
A los 70 años
R.I.P
Su esposa e hijos


Sols hem trobat d’esta dècada un total de huit làpides, des de 1902 a 1909. Poques làpides per fer un estudi exhaustiu del l’estil funerari més característic i utilitzat en aquella època, però observant-los ens adonem que la majoria eren gravats austers, predominant com a elements decoratius la representació d’ àngels molt semblants o la decoració vegetal de rams de  fulles i flors, i en les altres restants observem simplement una creu (símbol d’eternitat) com a ornament que acompanya les inscripcions que identifica a la persona soterrada al nínxol. També s’aprecia  l’ús del vidre com a tancament del nínxol i per a protegir la làpida de les inclemències climàtiques. Este sistema ja el trobem utilitzat en algunes làpides del segle XIX.Dª Teresa Calabuig Castelló
Falleció 27 julio 1906
A los 64 años de edad
R.I.P
Su esposo e hijos


Totes les làpides tenen les abreviatures “R.I.P”, que formen les inicials de la fórmula litúrgica “Requiescat in Pace”, la traducció seria “Que repose en Pau”. Ninguna d’elles porta fotografia del difunt soterrat.
Dos de les làpides estudiades estan fetes a València i una a Ontinyent, les altres restants no porten marca del fabricant.

Tot el conjunt segueix una formula semblant, D. Dª davant del nom, excepte una,  curiosament la del difunt Fulgencio Belda, que sabem era un reconegut empresari de l’època.

I a l’apartat del record de les famílies, destaca la làpida de Fermin Vicent, la seu esposa anota el seu nom complet i la làpida de Rafaela Sancho a la que s’afegeix el cognom del marit Liñana.

El costum d’utilitzar el marbre blanc per als difunts xiquets, albaets i joves solters ho trobem representat en la làpida de Maria Colomer, una xiqueta que va faltar amb solament 10 anys.Maria Colomer y Colomer
Falleció 28 noviembre 1904
A los 10 años 
R.I.P
Recuerdo de sus padresL’edat de defunció és aproximada entre tots els soterrats, destacant l’ancianitat, per a aquella època, de Fulgencio Belda, que va morir als 82 anys.

Fulgencio Belda, fabricant d’aiguardents,  era el tio de Batiste Aparici, que suposem l’introduiria en el coneixement de la fabricació de begudes alcohòliques  portant-lo, així, a ser un dels tres fundadors de la botelleria.R.I.P
Fulgencio Belda Juan
3 enero 1903
A los 82 años de edad
Su sobrino
B. Aparici Belda


Cal destacar i fer una paradeta en la làpida de Fermín Vicent, encara recordat pels majors del poble. Conten que era una persona rica, i solia repartir totes les setmanes pa amb xocolate entre els xiquets d’Aielo. Fermín encara que es va casar dos vegades no va tindre descendència.D. Fermin Vicent Gironés
Falleció 13 mayo 1902
A los 70 años de edad
R.I.P
Su esposa Dª Teresa Vicent Juan 


Curiosament observem que totes les persones soterrades que mantenen la  làpida ( moltes s’han trencat per deteriorament i abandonament) són propietaris, com se solia denominar en aquells anys a la gent acomodada i amb moltes propietats. Enrique Ortiz i Balbina Pinter eren també mestres del poble (podeu consultar més informació sobre ells en esta entrada). D. Balbina Pinter Albert
30 abril 1907 - a los 55 años
D.Enrique Ortiz Garrigos
9 octubre 1909 - a los 66 años
R.I.P.
Sus hijosPer altra banda, Rafaela Sancho era la dona de D. José Liñana Sales, un dels  metges que cuidaven la salut dels aieloners en esta primera dècada del segle XX junt a  D. Lorenzo Llabres Fornes. A l’any 1908 va morir el pare del metge Lorenzo LLabres, D. Gabriel LLabres que també era de professió metge-cirurgià i accidentalment s’hi trobava a Aielo el dia que va faltar. D. Gabriel era natural d’Inca (Mallorca, Balears).Dª. Rafaela Sancho Barber
de Liñana
fallecio 20 abril 1904
A lo 47 años
R.I.P.
Su esposo e hijos


En aquella primera dècada del segle passat, els aieloners, sobre tots els xiquets més menuts, patiren les febres tifoides de 1906-07 i en 1908 els aieloners suportaren el xarampió, una altra malaltia infecciosa que afectaria a tota la població. 

A banda, consultant les partides de defunció, trobem accidents molt greus que costaren la vida, com el de  la persona que es va ofegar a la bassa de Santiago, a la Peña Mira i una altra ofegada en el pou del Teularet als Serrans. I va haver altra defunció a conseqüència d’una ferida amb hemorràgia, un homicidi, així com altres malalties comunes que anaven disminuint el nombre d’habitants del poble.


D. José Colomer Calabuig
Falleció 17 agosto 1903
A los 65 años de edad
Su esposa hijos y nietos le dedican este recuerdo
R.I.PMªJesus Juan Colomer
Mariló Sanz Mora

lunes, 17 de octubre de 2011

Aportación a la historia de Ayelo de M. Cap.XILA ENSEÑANZA EN AYELO


El primer Parvulario

Por diferentes circunstancias que no vamos a analizar aquí, los llamados parvularios son hoy de una necesidad elemental. Aparte de las consideraciones de orden pedagógico, la madre, antes sólo ama de casa, sale hoy de la misma en busca de otras actividades, las más de las veces remuneradas; necesita, por tanto, encargar a otras personas o instituciones la custodia de sus hijos: de aquí la necesidad de los parvularios.

A finales del siglo XIX y principios del XX existía un parvulario situado en la plaza del Palacio llevado por Doña Josefa "La Castellana" y ayudada por Brigideta "La de les ulleres", que después tendría su propio parvulario en el Raval. En la foto, datada entre 1905-1910, vemos a Brigideta rodeada de niños (del libro : "Aielo de Malferit. Imatges de Vida").  

Hemos conocido en Ayelo una señora llamada doña Josefa. Posiblemente era maestra titular; hablaba siempre el castellano; por tanto, deduzco que no era del pueblo, y tenía su parvulario en la casa de la Plaza del Palacio, hoy número 8, en el rincón formado por esta casa y la de la viuda de don Rafael Colomer. Allí, con las puertas abiertas de par en par, a una y otra parte de la entrada, hemos visto, sentados en diminutas sillas, a aquellos pequeños ayelenses a los que doña Josefa hablaba constantemente, haciéndoles callar y estar quietecitos... Tenía una auxiliar, que era Brigideta Sanchis, "la de les ulleres", que casi todo Ayelo recordará todavía hoy y que después también ella tuvo su parvulario en su casita del Raval.

Bastante más tarde apareció el segundo parvulario, el de las Hermanas Franciscanas, que comenzó a funcionar en enero de 1914, después de inaugurada la nueva casa de Beneficencia de la Avenida del Santísimo Cristo o Ensanche.

Las Hermanas Terciarias de S. Fco. de Asís impartían clases gratuitas a los  párvulos de 3 a 7 años en el edificio del Hospital Beneficencia desde su inauguración en 1914. Allí enseñaron las primeras letras e inculcaron el espíritu religioso a varias generaciones de ayelenses. En la foto, de 1932, aparecen la hermana Teresa y la hermana Consuelo junto a un grupo de 38 niños (del libro : "Aielo de Malferit. Imatges de Vida").  

Las escuelas graduadas

Madoz, que como hemos dicho publica su Diccionario en 1848, atribuye a nuestro pueblo dos escuelas de primera enseñanza: Una, frecuentada por 80 niños, y la femenina, por 60 ó 70 niñas. Los maestros percibían 2.500 reales al año cada uno, pagado del fondo de propios, o sea del Ayuntamiento.

Hemos conocido a Ayelo con sólo dos escuelas, al parecer unitarias, para chicos y chicas, y conocimos a los que entonces las regentaban: dos admirables maestros, don Leonardo Carreres y doña María Arabi.

Doña María impartía las clases en su misma vivienda del carrer Vell (hoy San Antonio), vivienda que tenía su fachada a la Plaza del Palacio. Recordamos haber pasado por allí y ver las puertas de la casa abiertas de par en par; a la izquierda, entrando, estaba la mesa de la maestra sobre una alta tarima; a la derecha, las alumnas, que debían ser las mayores, porque aparecían silenciosas y atentas.

De lo expuesto deducimos que las escuelas graduadas comenzaron a funcionar en Ayelo relativamente tarde, sin que podamos precisar la fecha exacta. Lo que sí parece seguro, según fidedignas noticias, es que cuando se inauguraron las entonces nuevas escuelas (hoy viejas) y tituladas de San José de Calasanz, se impartía la enseñanza dividida en tres grados.

Año 1900. Dª María Arabí posa a las puertas de su casa, que hacía de escuela, con un grupo de alumnas que lucen sus mejores vestidos para la ocasión (del libro : "Aielo de Malferit. Imatges de Vida"). 


Este grupo escolar no hubiera podido estar situado donde está (en pleno Ensanche) si antes no se hubiera abierto el tal Ensanche. Antes de que esto hubiera tenido lugar, para salir del pueblo por la calle Mayor había de practicarse un zig-zag o ángulo recto, doblando (al salir de la calle), primero a la derecha y después a la izquierda, y pasando por la misma puerta de la Beneficencia, ir a la Creu a buscar la carretera de Onteniente. De modo que la salida rectilínea de la calle Mayor estaba taponada por un elevado bancal, propiedad de los hermanos Daniel y Joaquín Mompó, que rodeado de tapia, menos en la parte recayente a la dicha calle Mayor, que era de verja, constituía un delicioso huertecillo, donde los dueños recibían a sus amigos. Aquello constituía un estupendo mirador de toda la calle Mayor hasta las cuatro esquinas (cruce de las calles Mayor y En medio).

Echarles de allí sin un expediente de expropiación era difícil, ya que el pueblo tenía su salida más antigua por la continuación de la calle de la Iglesia. Y fue Joaquín Belda Doménech el que, apelando al bien del pueblo, convenció a sus primos hermanos, Daniel y Joaquín Mompó Doménech, para que consintieran en destruir su querido huerto, que quedó convertido, en parte, en carretera y jardines, que llamamos Ensanche, hoy Av. del Santísimo Cristo.

Pues bien, en parte de aquel lugar, precisamente a la izquierda, saliendo del pueblo, se levantan hoy las citadas viejas escuelas, cuyo solar fue donado al pueblo por el benemérito ayelense don Bautista Aparici Belda.

El día de la colocación de la primera piedra de estas escuelas, el 25 de octubre de 1925, fue un día de gran fiesta para Ayelo, pues, además, se bendijo e inauguró el cuartel de la Guardia Civil, hoy vacío.

Doña Mª Ángeles Belda, además de cronista de la historia del pueblo, también fue protagonista de ella. Aquí la vemos, el 25 de octubre de 1925, como madrina en el acto de colocación de la primera piedra de las nuevas Escuelas Nacionales. Foto: Arxiu Fotogràfic Biblioteca Degà Ortiz. 


Por la mañana las autoridades provinciales y locales (asistieron el presidente de la Diputación y el gobernador civil de la provincia, entre otras), con Su Eminencia, el cardenal Benlloch y los padrinos, marcharon a la iglesia, donde el cardenal ofició una misa por los ayelenses fallecidos. De allí, la comitiva y el señor cardenal, revestido, marcharon al solar predicho, donde tuvo lugar la bendición y colocación, por Su Eminencia, de la primera piedra. Siendo padrinos don Bautista Aparici Belda y la señorita Angeles Belda Soler. En el mismo acto se firmó la correspondiente acta. Era entonces alcalde del pueblo don Miguel Colomer, y cura párroco, don Cipriano Valero.

A continuación, el padrino, don Bautista Aparici, ofreció una comida a Su Eminencia el cardenal y autoridades en la casa palacio de los marqueses de Malferit, cedido amablemente por sus dueños.

Pero una primera piedra es sólo una piedra; luego había que levantar en él la escuela, y habiendo sido nombrado alcalde de Ayelo don Vicente Barber, consiguió dar un ritmo acelerado a las obras, comprometiendo al vecindario, que aportó gratuitamente jornales y materiales hasta terminar el edificio en breve plazo (1).

Maria Ángeles Belda

NOTAS:
(1) Recientemente, en 14 de junio de 1980, se celebró el cincuentenario de la inauguración de estas escuelas. Comenzaron los actos con una misa en sufragio de los maestros difuntos que ejercieron en el pueblo. A continuación fue descubierta una lápida conmemorativa en la fachada principal de las Escuelas. Por la tarde hubo festival infantil y charla sobre la conmemoración a cargo de la señorita María Angeles Belda, y por último, al día siguiente, comida de hermandad de maestros y autoridades.