Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


martes, 5 de octubre de 2010

Una obreta històrica de Miquel Ferrándiz : "Ayelo de Malferit en la antigüedad"

.Miquel Ferrándiz i Bataller (1877-1962)

Miquel Ferrándiz i Batallar va nàixer a Aielo l'any 1877 i morí a Ontinyent el 1962. Va estudiar magisteri i va exercir de mestre a Fuenteálamo, aldea de Cartagena, a Valverde, aldea d'Elx, a Atzeneta d'Albaida i finalment al seu poble. Home molt preocupat de la seua tasca pedagògica va escriure diversos tractats pedagògics com, per exemple "Por qué el maestro instruye más que educa", premiat i publicat a Sevilla en 1910 on defén un ensenyament que prepare per a la vida. I també "Una lliçó pràctica per a escriure el valencià" destinada als seus alumnes, com a pròleg al seu "Cansons d'amor i cansons per a ronda". Es va jubilar en 1943.

Però a més de la seua professió va tenir dos activitats més: escriure poesies de tot tipus, en castellà i en valencià i preocupar-se per conèixer millor la història del seu poble. En esta afició hem d'emmarcar l'obreta que ara editem.

Aielo de Malferit en la Antigüedad és un text de 12 pàgines mecanografiades pel mateix Ferrándiz, en 1953, en una època en què ell ja estava molt cansat i major, escrit "no con pretensiones de llenar el vacío que experimento, sí para que sirvan de estímulo y como acicate a los doctos y preclaros hijos de la villa que intenten y lleven a feliz término la verdadera y completa Historia de Ayelo de Malferit".

L'obra arreplega algunes de les preocupacions i dubtes que tenien els aieloners en l'època, molts dels quals encara no han estat explicats satisfactòriament. Miquel Ferrándiz, home profundament catòlic, i fill d'una època on la investigació estava en bolquerets, intenta explicar estos dubtes però de manera més fantasiosa i sense fonaments que versemblant. Tot i així ens dóna per escrit algunes de les idees que devien circular per l'Aielo dels anys 1950 i un bo exemple de l'amor a Aielo i a la història del nostre homenatjat. Entre altres hi podem trobar:

-Noticies d'excavacions i de materials arqueològics.

-Una relació de topònims, escrita com sonaven: l'Alqueria Vella, Porçons, Cairent, el Xopero, i una de carrers: Fondo, Vell (hui Sant Antoni).

-Una explicació del malnom Portalets.

-Una interpretació dels topònims el Molló de les Mentiras, versemblant, Bancal de les Gerres i Penya de l'Altar, fantasioses.

-Una explicació incorrecta i sense fonaments dels noms dels municipis d'Aielo i de l'Olleria.

-Un anacronisme en parlar dels idòlatres romans enfront dels cristians espanyols, per a l'època romana.

Esperem que els seus desigs es complisquen i prompte un equip ens oferisca una completa història d'Aielo.

Edició: El text és publicat de manera fidel a la còpia que ens ha llegat el seu autor.

Emili Casanova. Publicat en el Llibre de Festes de 2002.

Notes:
1) Una completa biografia i un estudi modèlics sobre la seua obra poètica es pot trobar en L'obra poètica de Miquel Ferrándiz, a càrrec de Maria Josep Micó, editat per l'IEVA i els ajuntaments d'Aielo i d'Atzeneta, 2002.
2) Reproduisc ací esta obreta en honor de Miquel Ferrándiz com a complement a l'homenatge que li fa l'IEVA i els ajuntaments d'Aielo i d'Atzeneta. Agraisc a Maria Jesús Juan haver-me donat a conèixer-la.

No hay comentarios:

Publicar un comentario