Del jardí bell de València
és Ayelo ermosa flor
que escampa, arreu, les fragàncies
que despedeix lo seu cor
Miguel Ferrándiz . "Himne a Ayelo"


lunes, 25 de julio de 2016

FESTES PATRONALS I DE MOROS I CRISTIANS 1965

III Mostra Festera (1965-2015).  II part.

FESTIVAL 30 d’abril de 1965. Festival organitzat per la Comissió de Festes per recaptar diners per a les festes patronals. Aconseguiren reunir un ingrés de 7.470 pts, en total  i les despeses del festival ascendiren a 4.957 pts. En total, els beneficis del festival ascendiren a 2.513 pts  

Segons el guió de la Comissió de Festes va preparar per aquell any de 1965 el següent protocol:
Les dames foren acompanyades a casa de la regina per components de les seues comparses i les dames de la Comissió de Festes pels regidors de l’ajuntament.-Lolita Belda Barber, comparsa Yovanes
-Mª Dolores Malchirant Juan, comparsa Canibals
-Marfina Belda Liñana, comparsa Barbarabes
-Rafaelita Insa Penadés, comparsa Garbellarabes
-Vicenta Belda Mompó, comparsa Mozarabes
-Teresin Penades Martí, comparsa Oleyanos i Serratells
-Mª Angeles Molla Egea, Comissió de Festes
-Maruja Sánches Davila,            “
-Pilar Bataller Bellot,                  “
-Maria Belda Albero,                  “
REGINA DE FESTES: Maribel Juan Cháfer (Comissió de Festes).

Activitats i preparatius de les festes:
Una de les activitats programades eren les vaquetes per als dies 1, 2 i 3 d’agost. Calia preparar corrals i concretar pressupostos per a construir les barreres, nomenar i concretar preu amb l’home que deuria cuidar-les durant els tres dies que correrien, també s’havien de preparar boles que es posaven a les banyes de les vaquetes i anar a compra-les.


També s’havia de preparar la carrossa de la Regina i Cort d’Honor, contractar els focs d’artifici per a totes les festes, contracte que va estar a càrrec de Bautista Boluda Benlliure
Les verbenes per al dia 24 de juliol i altres dies d’agost, foren contractades per Rafael Belda Ureña i també Rafael es va fer càrrec dels actes religiosos de totes les festes.
Sense oblidar, els preparatius i el muntatge del castell de festes instal·lat davant de la porta de ferro de les Escoles a l’Eixample i pintar-lo d’oli.


Programació de les Festes:
 Dia 5 d’agost:  TRIOMFAL ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS.
 A les 6, 13 i 21 h. Volteig general de campanes anunciant el començament de les festes.
A les 12’30 h. es concentraran totes les comparses davant castell de l’Eixample.
A les 13 h. desfilada de les comparses acompanyades de les bandes de música fins la casa de l’Ajuntament.
A les 18’30 h. inici de l’ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS:     
L’eixida des del cantó del cine Palacio (carrer sants de la Pedra) amb el mateix ordre que serviria per a tots els actes de les festes:    

Cristians: 
Oleyanos        
Moros:      
Mozárabes
Barbarabes                         
Canibals                            
Garbellarabes                   
Serratel

Les parades programades per a descansar els comparsistes eren de 10 minuts en diferents punts de la volta de l’entrada: 1er parada al carrer del Mig i 2on davant del bar Marc al carrer Major. I  finalitzant a la façana del Centre de Patronat.
Participaren parelles a l’anca i carrosses que al seu pas repartiren i obsequiaren al públic amb dolços i joguets.            
A les 11’30 h, concentració de comparses al castell per a la GRAN RETRETA i a continuació dispar d’una TRACA EN COLORS.
A les 2 h. de la matinada SERENATA  a càrrec de la rondalla del poble RE-DO-LA.


Dia 6: dia del STM. CRIST DE LA POBRESA

 A les 6 h. de la matinada, volteig general de campanes.           
A les 7 h. del mati DIANA, les esquadres dels dos exercits acompanyades de les seues bandes de música recorregueren els carreres de la població.       
A les 9’30 h. acompanyaren a la dama fins el domicili de la Regina de festes per a traslladar-se en comitiva fins a l’església parroquial.
A les 10 h, es va fer Solemne MISSA I SERMÓ  en honor al SATÍSSIM CRIST DE LA POBRESA.
A les 13 h. volteig general de campanes i PASSACARRER.
A les 20’30 h. solemne PROCESSÓ en honor al Santíssim Crist de la Pobresa. En tornar es cantaren els gojos al Santíssim Crist i finalitzat l’acte religiós es dispararia una TRACA EN COLORS.
A l’una de la matinada, dispar d’un CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI.

Dia 7: dia de SANT ENGRACI MÀRTIR. 

A les 6 h. de la matinada, volteig general de campanes.
A les 7 h. del mati DIANA els exercits Moro i Cristià amb les seues bandes de música recorregueren els carreres de costum. Finalitzada la Diana, es traslladaren els exercits a l’ermita del Calvari, per a procedir seguidament al trasllat de la imatge de sant Engraci Màrtir a l‘església.       

La BAIXADA se efectuà pels Cristians, i els Moros desfilaren amb dispar de trons i precedits per la imatge de sant Engraci.          

A les 9’30 h. les comparses acompanyaren novament a les dames fins el domicili de la Regina per assistir a la SANTA MISSA i SERMÓ en l’església en honor al patró sant Engraci Màrtir.
           
A les 12’30  h. finalitzada la Santa Missa, la comitiva festera es traslladà al local de la Cooperativa Agrícola procedint a la benedicció del nou mosaic de sant Engraci Màrtir instal·lat en la porta d’entrada de la Cooperativa Agrícola.
La Cooperativa Agrícola obsequià a les Autoritats, Regina i Cort d’Honor, associats i públic en general assistentes a l’acte amb un vi de honor.       
A les 13 h. volteig general de campanes i PASACARRER.
A les 20’30 h. solemne PROCESSÓ en honor a sant Engraci Màrtir. En tornar es cantaren els gojos i a continuació es disparà una TRACA EN COLORS.


Dia 8:  A les 8 del matí TRASLLAT DE SANT ENGRACI MÀRTIR a l’ermita del Calvari. La pujada de la imatge fou a càrrec de les comparses mores.
A les 11’30 h. s’efectuà la PRESA DE CASTELL per l’exèrcit Moro.          
A les 18’30 h. s’efectuà la PRESA DE CASTELL per l’exèrcit Cristià. 
Finalitzaren les festes amb el dispar d’una monumental “MAHOMA”.

Dia 9:  A les 9 del matí, s’invità als festers al FUNERAL ANIVERSARI que es celebrà en l’església parroquial en sufragi de tots els difunts de la població.

Liquidació festes 1965:

Beneficis:
Finalitzades les festes és moment de traure comptes: Beneficis de la venda de loteria, beneficis del festival organitzat pel nomenament de la Regina i Cort d’Honor de 1965, donatius-voluntat dels veïns del poble, aportació de l’ajuntament per a les festes, participació dels bars, per la venta de les vaquetes per a la carn, anuncis al programa de festes i altres, en total la Comissió va tindre un benefici de 116.676’71pts.

Despeses:
Talonaris de loteria, pagament a l’electricista Rafael Pinter, pels materials elèctrics, lloguer d’altaveus i micròfon a José Mompó de l’Olleria, a Vicente Vicent Aparici per instal·lar i decorar l’entaulat a l’Eixample, a l’ordinari Calabuig “por portes”.  A José Mª Martínez de València pels rams de clavells de les dames, al Sr. mantenidor per l’actuació i viatge, a Roperia Insa pel lloguer de 9 vestits de valenciana i 9 mantellines, i per 11 bandes per la regina i Cort d’Honor, i tela de raso per al vestits de la Regina i dames.Per dues actuacions del conjunt ELITE, per actuació de la banda de l’Olleria, gratificació a l’orador Sagrat (Predicador), adquisició de vaquetes, portar les vaquetes i tornada dels caixonss de les vaquetes, farratge i atenció a les vaquetes, taxi per portar al veterinari que va reconèixer les vaquetes, gratificació per sacrificació de les vaquetes, a Rafael Vidal per construir les barreres per al dia de vaquetes, viatges de la comissió de festes, construcció de carrossa, pintar-la i decorar-la, serpentina i caramels, coets, portes dels taulons necessaris per a l’entaulat, pujar castell de fusta des de l’escorxador on estava guardat fins a l’Eixample i tornar-lo finalitzades les festes, treballs de muntatge i desmuntatge del castell, 6 nits d’actuació del conjunt MELODICO. A la impremta per la confecció de 1.000 programes de festes. Per la compra de palmes per a la festa del Diumenge de Rams. Per actes religiosos,  Corpus Cristí, sant Pere Apòstol, Stm Crist i sant Engraci Màrtir. A Ubeda de l’Olleria per focs d’artifici, blando i ciris de la “Fabrica de veles litúrgiques”  de Joaquim Guerrola Ferri (Agullent). A la Societat d’autors, tractorista entrada i altres dies, i altres despeses. Les despeses ascendiren a un total de 116.181’01 pts.

En aquell any encara eren moltes les persones que allotjaven un músic a casa, costum arrelada al poble, fins i tot es portava un registre de les cases on es proporcionava manutenció. Per a solucionar esta pràctica, l’any 1964, es van col·locar màrfegues a les classes de les escoles per albergar als músics que passaven al poble tota la setmana de festes.


Les verbenes a l’Eixample eren amenitzades pel CONJUT MELODICOS, joves d’Aielo aficionats a la música.


Mª Jesús Juan Colomer
III Mostra Festera 1965-2015
BPM "Degà Ortiz i Sanz" 

No hay comentarios:

Publicar un comentario